– นิยมใช้ สติกเกอร์ กึ่งมันกึ่งด้าน (CP)
– นิยมใช้กันมาก
– ราคาถูก
– ฉีกขาดได้
– เหมาะกับงานทั่วไป

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

ป้ายกำกับสินค้า

สติกเกอร์ผลไม้

สติกเกอร์ผลไม้

สติกเกอร์ผักแช่เย็น

สติกเกอร์ผักแช่เย็น

สติกเกอร์อาหารทะเลแช่แข็ง

สติกเกอร์อาหารทะเลแช่แข็ง

สติกเกอร์อาหารทะเลแช่แข็ง

สติกเกอร์อาหารทะเลแช่แข็ง

สติกเกอร์อาหารแช่แข็ง

สติกเกอร์อาหารแช่แข็ง

สติกเกอร์อาหารแช่แข็ง

สติกเกอร์อาหารแช่แข็ง